ÓÓK VOOR BUITEN
DE GEBAANDE
PADEN
ÓÓK VOOR
BUITEN DE
GEBAANDE
PADEN
 
×

TDP Strafrechtadvocaten


TDP Strafrechtadvocaten is per 1 januari 2021 gevestigd te Breda. Zoals uit de naam volgt, is ons kantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Het kantoor is nieuw en oud tegelijk.

“Nieuw”, omdat TDP als kantoor net bestaat. “Oud”, omdat de drie oprichters verder gaan met hetgeen zij al jaren doen, namelijk het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken zoals bedoeld.

TDP Strafrechtadvocaten is zeer ervaren, uitermate gespecialiseerd, is zeer betrokken bij de cliënt en de zijnen en heeft een scherp oog voor de steeds veranderende maatschappij waarin de bijstand wordt verleend.

De advocaten van TDP zullen zich ook in de toekomst niet met wervende teksten “in de markt zetten”. Men kent ons en wij willen u kennen, waar u zich ook bevindt.... op of buiten de gebaande paden...

mr. Erik Thomas

mr. Erik Thomas

specialist in strafzaken
06 51 35 62 95
thomas@tdpadvocaten.nl

mr. Erik Thomas is in 1988 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en - bij toeval - vrijwel direct na zijn afstuderen in het strafrecht beland. Voorafgaande aan de oprichting van TDP strafrechtadvocaten was mr. Thomas medeoprichter en eigenaar van twee meer algemeen georiënteerde advocatenkantoren. Hij hield zich daar voornamelijk bezig met strafzaken, reden waarom hij in 2007 samen met mr. Doesburg een puur strafrechtelijk georiënteerd kantoor te Breda heeft opgericht, dat in 2021 zijn vervolg vindt in TDP strafrechtadvocaten.

mr. Thomas is sinds 2003 lid van de NVSA. Zijn praktijk is divers te noemen. Zaken variëren van de lokale politierechter tot zeer omvangrijke – veelal internationale – strafzaken, waarbij de nadruk ligt op georganiseerde criminaliteit.

De laatste jaren is bij mr. Thomas een – wat je zou kunnen noemen – toenemende maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van de rechtspleging ontstaan. Deze ontwikkeling heeft zich ook vertaald in goede contacten met de pers en het bijdragen aan de totstandkoming van constructief overleg tussen de advocatuur en andere belanghebbenden (rechtspraak, openbaar ministerie, politie etc.) om op die wijze de belangen van “de verdachte” in Nederland ook in een breder kader te behartigen.

mr. Adam Doesburg

mr. Adam Doesburg

specialist in strafzaken
06 25 07 18 69
doesburg@tdpadvocaten.nl

mr. Adam Doesburg is in 1997 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Aansluitend is hij als strafrechtadvocaat aan de slag gegaan bij een landelijk bekend, Amsterdams strafrechtkantoor. In 2001 begon hij zijn eigen strafrechtkantoor in Breda. Per februari 2007 was hij samen met mr. Erik Thomas medeoprichter en partner van een puur strafrechtelijk georiënteerd en landelijk zeer succesvol kantoor te Breda, waarna vervolgens per 1 januari 2021 TDP strafrechtadvocaten is gevolgd.

mr. Doesburg is lid van de NVSA sinds 2008. Zijn juridische interesse sluit de laatste jaren naadloos aan bij zijn praktijk. Hij verleent voornamelijk rechtsbijstand aan personen en bedrijven, die als verdachte zijn aangemerkt in - kort gezegd - strafrechtelijke onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit op het gebied van overtreding van de Opiumwet en daarmee verband houdende aspecten als witwassen, fiscale fraude, geweldsdelicten etc. De praktijk van mr. Doesburg is zowel landelijk dekkend als grensoverschrijdend.

Binnen het kantoor geldt hij als één van de “dossierverslinders” in qua omvang grote zaken. Hij heeft vooral oog voor de kennisbasis van het kantoor en het leggen van dwarsverbanden tussen lopende dan wel reeds afgewikkelde zaken binnen TDP strafrechtadvocaten.

mr. ing. Ruben Poppelaars

mr. ing. Ruben Poppelaars

specialist in strafzaken
06 23 31 87 00
poppelaars@tdpadvocaten.nl

mr. ing. Ruben Poppelaars, alhoewel de jongste telg van kantoor, werkt al meer dan tien jaar in het strafrecht. Als forensisch adviseur gaf hij richting aan de verdediging in strafzaken, waarin bewijs werd gevormd door complex forensisch technisch onderzoek. Over zijn kennis en ervaring heeft hij geschreven in het boek ‘Op dood spoor’.

Sinds 2015 is hij advocaat en brengt hij die ervaring nog steeds in praktijk in complexe moord-, zeden- en geweldszaken. Verzoeken om bijstand komen niet slechts van verdachten. Ook advocaten buiten TDP weten hem te vinden voor advies, of het verzoek om als tweede raadsman op te treden.

De praktijk van mr. ing. Poppelaars is niet beperkt tot voornoemde zaken. Ook hij is veel werkzaam in grotere onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. Het zijn vaak omvangrijke dossiers, die hij tot op de punt fileert. De interesse in dit type zaak vloeit mede voort uit de aandacht, die hij heeft voor de rechtsstatelijkheid van overheidsoptreden tegen de burger. Hoe ver gaat de overheid in het beperken van vrijheid en hoe past dat bij de bevoegdheid, die wij – de maatschappij – de overheid daarvoor hebben gegeven?

De principes, die voortvloeien uit die interesse, maken dat u ook voor de “kleinere” zaken bij mr. Poppelaars terecht kunt. Een advocaat moet er zijn voor eenieder die er een nodig heeft.
Sinds 2020 is mr. Poppelaars lid van de NVSA en daarmee ook strafrechtsspecialist.